Poliklinika Tetria
Thyreomedical s.r.o.
Tačevská 3998
08501 Bardejov
3 poschodie, č. dverí 305

Email: info@tmedical.sk

Endokrinologická a interná ambulancia I.
Estetická medicína

Lekár: MUDr.Peter Čičvara
Sestra: Mária Absolonová

Telefón: 054 479 5075

Email: cicvara@tmedical.sk
Email: absolonova@tmedical.sk

Endokrinologická ambulancia II.
Lekár: MUDr. Barbora Schaderová
Lekár: MUDr. Ján Šamudovský
Sestra: Mgr. Lenka Pangrácová

Telefón: 0904 598 365

Email: schaderova@tmedical.sk
Email: pangracova@tmedical.sk


SPOLUPRACUJEME:

Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa www.nedu.sk
Nsp Sv Jakuba, Bardejov www.nsp-bardejov.sk
I. interná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice www.unlp.sk
Klinika otorinolaryngológie – Nemocnica Košice-Šaca a.s. www.nemocnicasaca.sk
Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, FNsP Prešov www.fnsppresov.sk
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok www.uvn.sk
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice www.inmm.sk
Centre Esthétique – salón krásy Košice www.salonkosice.sk

ZMLUVNÉ POISŤOVNE
– (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)
– (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)
– (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.