Endokrinologická ambulancia je špecializovaná ambulancia, ktorá sa zaoberá diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou pacientov s chorobami žliaz s vnútornou sekréciou, teda chorobami štítnej žľazy, prištítnych teliesok, hypofýzy, nadobličiek, pohlavných žliaz, ale aj metabolickými ochoreniami kostí, ďalšími metabolickými chorobami a poruchami výživy.

Endokrinný systém patrí medzi najdôležitejšie regulačné systémy ľudského organizmu. V endokrinných orgánoch sa tvoria hormóny, ktoré sa vylučujú do krvi, ovplyvňujú cieľové orgány, a tým správnu funkciu celého organizmu. Prejavy niektorých endokrinologických ochorení môžu byť veľmi nenápadné. Nemusia sa výrazne prejaviť. Preto je včasné endokrinologické vyšetrenie veľmi dôležité.

Aké orgány s vnútornou sekréciou u nás vyšetrujeme?
• Hypotalamus
• Hypofýza
• Štítna žľaza
• Prištítne telieska
• Kôra nadobličiek
• Dreň nadobličiek
• Vaječníky a semenníky
• Hormóny tráviace traktu
• Kalciofosfátový metabolozmus a metabolické
ochorenia kostí
• Diabetes mellitus

Ako sa poruchy prejavujú?
Tieto poruchy majú rôzne klinické prejavy:
• Poruchy metabolizmu (chudnutie, obezita)
• Únava, nadmerné potenie, zmeny nálady, zmeny hlasu, tráviace ťažkosti
• Odchýlky od normálneho rastu tela
• Nadmerné ochlpenie
• Zmeny na koži, ekzémy
• Poruchy menštruačného cyklu
• Neplodnosť
• Hypertenzia
• Poruchy spánku
• Zmeny pohlavných funkcií, impotencia, andropauza u mužov
atď.

Čo sa vykonáva v ambulancii?
• Komplexné, cielené a kontrolné endokrinologické vyšetrenie
• Ultrazvuk štítnej žľazy a tenkoihlová aspiračná biopsia zo štítnej žľazy
• Odbery krvi na stanovenie hormonálnych ukazovateľov
• Liečba osteoporózy
• Infúzna liečba, liečba biolampou

Čo vás čaká v ambulancii?
Na každé prvé vyšetrenie alebo kontrolné vyšetrenie pri zhoršení stavu, je potrebné mať odporúčanie od svojho všeobecného lekára alebo špecialistu. Výmenný lístok – poukaz na vyšetrenie by mal obsahovať stručný popis Vašich ťažkostí, objektívny nález odosielajúceho lekára, doterajšiu liečbu, výsledky vyšetrení a predpokladanú diagnózu. Taktiež je potrebné mať na prvovyšetrenie výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Vstupné vyšetrenie – v endokrinologickej ambulancii zahŕňa anamnézu – rozhovor pacienta s lekárom o zdravotných problémov v minulosti a terajšie ťažkosti, klinické vyšetrenie, ultrazvuk, zhodnotenie laboratórnych výsledkov krvi. Ak je k diagnostike potrebné, vykonávame aj ďalšie vyšetrenia – EKG, spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc, 24 hodinové monitorovanie tlaku krvi a tiež môže obsahovať aj ďalšie postupy, ktoré sú v diagnostike potrebné.

Odber krvi a moču – Odbery krvi vykonáva sestra v ordinácii, na termín je potrebné sa objednať, byť na lačno

Funkčné laboratórne testy

Sonografia krku – Ak je podozrenie na ochorenie štítnej žľazy alebo prištítnych teliesok, robí sa tiež sonografia mäkkých tkanív krku

Punkcia – odber vzorky tenkou ihlou zo štítnej žľazy, prištítnych teliesok, cýst, lymfatických uzlín na krku na cytologické vyšetrenie