Diabetologická ambulancia je špecializovaná ambulancia pre dospelých, ktorá sa zaoberá:

  • diagnostikou, liečbou a prevenciou akútnej i chronickej formy ochorenia Diabetes mellitus (cukrovka),
  • mikrovaskulárnymi komplikáciami (diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia, autonómna neuropatia či diabetická noha) a makrovaskulárnymi komplikáciami (cievne ochorenia mozgu, postihnutie srdca u diabetikov a ischemická choroba dolných končatín),
  • špeciálnymi problémami v diabetológii napr.: gravidita a diabetes, gestačný diabetes mellitus, diabetes v starobe, predoperačná príprava chorých s diabetes mellitus atď,,
  • ďalšími poruchami metabolizmu ako hraničná glykémia nalačno, porušenie glukózovej tolerancie a vrodené poruchy metabolizmu cukrov,
  • problematikou dyslipidémie a jej liečby z hľadiska primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení,
  • klinickým obrazom, diagnostikou, liečbou a prevenciou metabolického syndrómu a jeho komponentov, zahŕňajúcich problematiku obezity, dyslipidémie či hypertenzie,
  • rôznymi poruchami metabolizmu aminokyselín, fyziologickej výživy, poruchami výživy v zmysle malnutrície, poruchami minerálového metabolizmu (sodíka, draslíka, chloridov, horčíka, vápnika a fosforu),
  • zásadami správnej výživy a diétneho systému.

Objednanie:

https://services.bookio.com/endokrinologicka-ambulancia/widget?lang=sk

Tel.č: 0904 598 365