pcicvara@gmail.com
tel. 054 479 5075
Je špecializovaná ambulancia zameraná na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Vnútorné lekárstvo je komplexným a integrujúcim odborom medicíny, ktoré zahŕňa rôzne medicínske a vedné disciplíny ako sú angiológia, diabetológia, kardiológia, hematológia, hepatológia, endokrinológia, gastroenterológia, reumatológia, pneumológia, infektológia, onkológia, všeobecné lekárstvo, klinická biochémia, klinická imunológia a iné.
Thyreomedical s.r.o.
Beloveža 154
08614 Hažlín
Copyright ©  Thyreomedical s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
Telefón:
054 479 5075
SÍDLO FIRMY
INTERNÁ
AMBULANCIA
IČO: 44303980
DIČ: 2022650487
Email:
pcicvara@gmail.com
NÁJDETE NÁS
Poliklinika Tetria
Tačevská 3998
08501 Bardejov
3 poschodie, č. dverí 305
V našej ambulancii vykonávame:

• preventívne vyšetrenia a základný laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi),
  ochorenia vnútorného prostredia, srdca, ciev, obličiek, pľúc, pečene, štítnej žľazy
• komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb
• kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
• 12 zvodové EKG s popisom
• kompletné predoperačné interné vyšetrenia
• posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
• vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
• infúzna liečba

Telefón:
054 479 5075
OBJEDNANIE
Online TU!